Anonim sent: Besmelede neden tövbe sûresi hariç?

Şirke bulaşanlara, Efendimize sallallahu aleyhi vessellem savaş açanlara sert bir uyarı hatta tehditler içerir. Bu da mana açısında Rahman ve Rahim esmasının manasına uyuşmamaktadır. 

Hz. Ali radıyallahu anh:

Çünkü Bismillahirrahmanirrahim’de eman ve emniyet vardır.

"Halbuki bu sûre kılıç ve anlaşmayı bozan müşrikler hakkında nazil olmuştur." demiştir.

bu en kuvvetli görüştür. Alimlerin başka görüşleri de mevcut Enfal suresinin devamı olabileceği gibi. Doğrusunu Allah-u Teala bilir. Selametle, hayırlı geceler…

(Kaynak: kalbiselim)

KUR’AN OKUMA ÂDÂBI

1- Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek.

2- Kur’an’ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak.

3- Kıbleye yönelmek.

4- Allah Teâlâ’nın: “Kur’an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” âyeti (Nahl, 98) mûcebince Kur’an okumaya başlarken eûzü çekmek.

5- Tevbe Sûresi hariç her sûrenin başında besmele çekmek.

6- Okunan Kur’an âyetlerini huşû ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek.

Allah Teâlâ, Muhammed Sûresi’nin 24. âyetinde bu hususa işaretle meâlen:

"Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri mi kilitli?!" buyurmaktadır.

7- Sesi güzelleştirmek ve Kur’an’ı tane tane okumak (Müzzemmil, âyet: 4).

8- Aceleci davranmamak.

9- Med kaidelerine uymak.

(Kaynak: kalbiselim)

لا اله إلا الله

Hadîs-i şerîfte buyurulur:

“Mûsâ -aleyhisselâm-:

«–Yâ Rabbî! Bana bir şey öğret de onunla seni zikredeyim, onunla sana duâ edeyim.» dedi.

Allâh Teâlâ:

«–

لا اله إلا الله de!» buyurdu.

Mûsâ -aleyhisselâm-:

«–Yâ Rabbî! Bunu bütün kulların söylüyor.» dedi.

Allâh Teâlâ yine:

«–

لا اله إلا الله de!» buyurdu.

Mûsâ -aleyhisselâm- ise:

«–Yâ Rabbî! Ben kendime mahsus bir şey bildirmeni istiyorum.” dedi.

Bunun üzerine Allâh Teâlâ:

«–Ey Mûsâ! Yedi kat gök ve yedi kat yer, terâzînin bir ke-

fesine konsa ve

لا اله إلا الله bir kefesine konsa,

لا اله إلا الله onlardan daha ağır gelir.» buyurdu.”

(Nesâî)

(Kaynak: kalbiselim)

أشهد أن لا إله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

Allâh Rasûlü -sallâllâhü aleyhi ve sellem- buyurdu:

“Allâh, şüphesiz kıyamet gününde ümmetimden bir şahsı ortaya çıkartacak, sonra herkesin gözü önünde herbiri gözün görebildiği kadar büyük olan tam doksan dokuz dosya açılacak ve sonra şöyle diyecek:

«–Bunlardan bir şeyi inkâr edebilir misin? Yazıcı ve koruyucu meleklerim sana haksızlık mı ettiler?»

«–Hayır yâ Rabbî!» diyecek.

Allâh:

«–Evet, katımızda senin sevabın vardır. Bugün sana hiçbir haksızlık yapılmayacaktır.» diyecek ve ona içinde:

أشهد أن لا إله الا الله و أشهد أن محمد رسول الله

yazılı bulunan bir kağıt çıkartılacak ve:

«–Haydi Mîzân’a hazırlan!» diyecek.

«–Yâ Rabbî! Bu kadar dosyaların yanında bu kağıt neye yarar ki?» der demez, kendisine şöyle denilecek:

«–Sen bugün haksızlığa uğratılmayacaksın.»

Terâzînin bir kefesine siciller, diğer kefesine de şehâdet kelimesini hâvî olan kağıt konacaktır. Kağıt, kitablara ağır gelecektir. Çünkü Allâh’ın ismini hiçbir şey tartamaz.” (Tirmizî)

(Kaynak: kalbiselim)

Yak sinemi ateşlere, efgânıma bakma;

Ruhumda yanan âteşe, nîrânıma bakma;

Hiç sönmeyecek aşkıma, îmânıma bakma;

Ağlatma da yak, hâl-i perîşanıma bakma.

 

Ağlatma ki âlâmımı tahfîfe de başlar;

Ağlatma, serinletmededir bağrımı yaşlar;

Rahmetme sakın, gerçi dayanmaz buna taşlar;

Ağlatma da yak, hâl-i perişanıma bakma.

 

Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın;

Ateşle yaşar, yaşla değil, yâresi aşkın;

Yanmaktır, efendim, biricik çâresi aşkın;

Ağlatma da yak, hâl-i perişanıma bakma.

 

Yaman Dede

(Kaynak: kalbiselim)

Ebû Basra el-Gıfârî -radıyallâhu anh- müslüman olmadan önceki hâlini şöyle anlatır:

Hicret ettiğimde Nebiyy-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e geldim. Bu hâdise, müslüman olmamdan önceydi. Efendimiz, âilesinin günlük gıdâsını temin ettiği küçük bir koyunu benim için sağıverdi. Sütün tamamını içip bitirdim. Sabah olunca İslâm’a girdim. Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hâne halkı:

“–Geçen gece olduğu gibi bu gece de aç uyuyabiliriz.” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- koyunu benim için tekrar sağdı. Bu sefer ondan birazcık içince kandım. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:


“–Doydun mu?” buyurdu.

“–Yâ Rasûlallâh! Önceki gün daha çok süt içtiğim hâlde doymamıştım, ancak bugün azıcık sütle doydum!” dedim. Nebî -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Kâfir yedi bağırsağıyla yer, mü’min ise bir bağırsağıyla yer.” buyurdu. (Ahmed, VI, 397)

(Kaynak: kalbiselim)

zeynebsahn sent: O halde böyle devam et lütfen. Ben paylaşımlarınızdan çok mutlu oluyorum. Razıyım. Rabbimde razı olsun :)

Amin cümlemizden razı olsun, ben de sizin duruşunuzu çok taktir ediyorum kardeşim :)

zeynebsahn sent: Blog şahsi değil derken kardeşim :)

Kendimi değil İslamı anlatmaya çalışıyorum naçizane :)

"

Türkçe olimpiyatlarını “ergenlik çağına girmiş kızlar sahnede şarkı söylüyorlar” diye eleştiri yağmuruna tutup aynı hatayı İhh yetim buluşmasında yapınca alkışlıyorsan itikadi açıdan problemin var demektir

ACŞ (via seyhmaglup) İHH Erbakan Hoca’nın kurdurduğu İHH değil artık…

zeynebsahn:

"Allah’a yemin olsun ki asla köle olmayacağız" |Millî Gazete

gaybistan:

En’am suresi 17

110 plays